Forvalter to milliarder i mikrolån fra Tangen

Fra et lite kontorlokale på Tangen forvaltes to milliarder i utlån fordelt på 140.000 lånekunder fra tre kontinenter. Mikrofinans er stikkordet.

Opprinnelig publisert i  Fædrelandsvennen 18.02.2018 – skrevet av Richard Nodeland, bilder av Jacob Buchard

KRISTIANSAND: – Før jeg begynte her ante jeg ikke at det fantes en så global virksomhet lokalt, sier Christopher Andersen, finansdirektør i Alliance Microfinance. Og det kommer fra en bankmann med elleve års erfaring fra Nordea.I fjerdeetasje av et beskjedent kontorlokale på Tangen treffer vi hovedkontorets andre ansatte, daglig leder Svein Arne Lende, samt leder for mikrofinansforetakets Liberia-avdeling, Tania Mendoza.

 

25 års historie

Alliance Microfinance AS ble etablert i 2009 som et forvaltningsselskap for all mikrofinansvirksomhet bygd opp av Misjonsalliansen over 25 år.Det som startet på høyslettene i Bolivia av misjonær Nils Atle Krokeide har nå blitt et globalt foretak med bankvirksomhet i Bolivia, Ecuador, Liberia og Vietnam.

– At vi endte opp i Kristiansand har å gjøre med at det var et miljø rundt mikrofinans her fra før, både på universitetet med professor Roy Mersland og Strømmestiftelsens mikrofinanssatsing, sier Lende.

1000 ansatte

Over 1000 arbeidstakere er ansatte i de fire landene hvor Alliance Microfinance har aktivitet. – Bankene har blitt en del av de regulerte finansinstitusjonene i sine respektive land, og da kreves det også mange ansatte i alle mulige funksjoner fra kasserer og rådgiver til banksjef, forteller Andersen.Fra Kristiansand er primæroppgaven å bemanne styrene, finne daglig ledelse, faglig rådgiving, bistå i finansiering av bankene samt å være en drivende kraft når nye banker etableres.

Liberia-sjef

Og det er i forbindelse med et styremøte i Alliance Microfinance at den daglige lederen for Liberia-avdelingen, Tania Mendoza, har tatt turen til Norge.

Hun har gått gradene fra lånerådgiver i Bolivia til øverste leder for virksomheten i Liberia, og har i samme periode også fullført en mastergrad i finans ved universitetet i La Paz i Bolivia.

– Mikrofinans hjelper ikke bare dem som får lån til å starte eller videreutvikle businessen sin, men også samfunnet rundt ved at det skapes arbeidsplasser og at penger kommer i omløp i markedet, sier Mendoza.

 

Kritiske røster

Men ikke alle mener mikrofinans er veien ut av fattigdom.Blant annet viste en to år gammel doktoravhandling fra Pontius Engström ved UiA at man må fokusere på større selskaper om man vil hjelpe mennesker ut av fattigdom.

– Mye av forskningen hans er faktisk gjort ved banken vår i Ecuador. Og selv om han har rett i at ikke alle bedriftene vokser og blir større, viser resultatene hans at mikrolån gir et positivt bidrag til husholdningene. Kanskje kan man sende to barn på skole i stedet for ett, svarer Lende, som mener mange har for høye forventninger til hva mikrofinans kan utrette.

– Du må huske at vi har bare en jordbærselger som ble hotellmilliardær her i Norge også, legger han til og sikter til Petter Stordalen.

 

Gir lån basert på tillit

– De som kommer til oss er de som ikke får lån hos de kommersielle bankene. Der kreves sikkerhet, mens vi baserer oss på tillit, sier Mendoza. Den måles blant annet gjennom hjemmebesøk hos låntaker, gjennomgang av bedriften, og kontrollsjekk hos naboer, kunder eller andre, forteller hun.

– Det er ikke som i automatiserte låneprosesser i Norge hvor kredittsjekk og -bevilgning gjøres på sekunder. Denne prosessen er arbeidsinsentiv og kostnadskrevende. Ikke minst i krigsherjede Liberia hvor offentlige instanser ikke fungerer og folk gjerne har to og tre forskjellige id-dokumenter, forteller Lende.

 

Høy rente, lav lånetid

Både lånebeløp, rentenivå og nedbetalingstid varierer fra kunde til kunde og de fire landene i mellom.

– I Liberia er gjennomsnittslånet på 800 dollar, har en månedsrente på fem prosent og må nedbetales innen maks tolv måneder, forteller Mendoza .

Oppfyller man låneforpliktelsene, kan man ta opp et nytt, større lån. Noe mange gjør flere ganger.

– Og om man ikke gjør opp for seg?

– Det kommer an på om det er manglende betalingsevne eller -vilje. Vi kan hjelpe med betalingsutsettelse eller lengre nedbetalingstid, men er mindre samarbeidsvillige om man misligholder lånet med vilje, svarer Mendoza .